Tranh dán tường cổ điển

Hướng về những giá trị xưa cũ nhưng đầy tính nhân văn hãy cùng chúng tôi 1 lần ngược về quá khứ để nhìn lại những tháng năm lịch sử đầy kỉ niệm ấy
Phật chìa tay P0356

Phật chìa tay P0356

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Đầm sen vẽ trên cát P0353

Đầm sen vẽ trên cát P0353

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Tượng buddha rát vàng P0352

Tượng buddha rát vàng P0352

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Tượng Phật P0351

Tượng Phật P0351

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Phật tỏa sáng P0350

Phật tỏa sáng P0350

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Phật tổ và 4 loài hoa P0349

Phật tổ và 4 loài hoa P0349

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Tây Phương cực lạc và đầm sen P0348

Tây Phương cực lạc và đầm sen P0348

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Nghi lễ Hoàng Tộc P0346

Nghi lễ Hoàng Tộc P0346

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Phật tổ và 2 Phật Bà P0345

Phật tổ và 2 Phật Bà P0345

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Lời dạy của Khổng Tử P0343

Lời dạy của Khổng Tử P0343

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Phật ngồi dưới cây bồ đề P0342

Phật ngồi dưới cây bồ đề P0342

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Cầu Long Biên cổ xưa P0341

Cầu Long Biên cổ xưa P0341

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Vũ công Nhật Bản P0340

Vũ công Nhật Bản P0340

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Chúa Giê Su và đàn cừu P0339

Chúa Giê Su và đàn cừu P0339

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Tượng Phật Tổ màu đồng P0338

Tượng Phật Tổ màu đồng P0338

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Phật tam thế nền mây đen P0335

Phật tam thế nền mây đen P0335

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Niệm Tây Phương tiếp dẫn P0332

Niệm Tây Phương tiếp dẫn P0332

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Phật tam thế nền hoa lá P0330

Phật tam thế nền hoa lá P0330

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Tượng Phật Đồng nền xanh đen P0329

Tượng Phật Đồng nền xanh đen P0329

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Tây Phương tiếp dẫn P0327

Tây Phương tiếp dẫn P0327

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Tây Phương tiếp dẫn P0326

Tây Phương tiếp dẫn P0326

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Tây Phương tiếp dẫn p0325

Tây Phương tiếp dẫn p0325

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Tây Phương tiếp dẫn P0324

Tây Phương tiếp dẫn P0324

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Tây Phương Tiếp dẫn P0323

Tây Phương Tiếp dẫn P0323

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Bồ Tát và mây núi P0322

Bồ Tát và mây núi P0322

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Quan Thế Âm Bồ Tát và em bé P0321

Quan Thế Âm Bồ Tát và em bé P0321

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Phật trên bầu trời sao P0320

Phật trên bầu trời sao P0320

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Phật tổ mẫu tượng đồng P0319

Phật tổ mẫu tượng đồng P0319

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Phật ngự trên mây núi P0318

Phật ngự trên mây núi P0318

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật P0317
Tây Phương Tiếp dẫn đẹp P0316

Tây Phương Tiếp dẫn đẹp P0316

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Tây Phương Tiếp Dẫn P0315

Tây Phương Tiếp Dẫn P0315

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Quan Thế Âm Bồ Tát P0313

Quan Thế Âm Bồ Tát P0313

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Phật tổ nền đồng P0312

Phật tổ nền đồng P0312

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Phật tam thế trên nền xanh da trời P0309
Tam thế Phật P0308

Tam thế Phật P0308

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Tây Phương Cực Lạc Thánh chúng Aidaphat P0306
Tiếp dẫn Adida Phật P0305

Tiếp dẫn Adida Phật P0305

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Bồ Tát rót nước P0304

Bồ Tát rót nước P0304

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Bồ tát cầm sen trắng P0300

Bồ tát cầm sen trắng P0300

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

3 vị Phật tổ cúi đầu P0303

3 vị Phật tổ cúi đầu P0303

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Mây trời xanh và 3 vị Phật tổ P0301

Mây trời xanh và 3 vị Phật tổ P0301

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

3 vị bồ Tát và hoa sen đồng P0299

3 vị bồ Tát và hoa sen đồng P0299

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

3 vị Phật nghiêng mình P0298

3 vị Phật nghiêng mình P0298

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Sen mây và 3 vị Phật tổ P0297

Sen mây và 3 vị Phật tổ P0297

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

3 vị Bồ Tát tỏa ánh hào quang P0296

3 vị Bồ Tát tỏa ánh hào quang P0296

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Tượng đá Ađiaphat P0295

Tượng đá Ađiaphat P0295

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Phật ngự hoa sen dây leo nền vàng P0294
Phật ngự đài sen và dây leo P0293

Phật ngự đài sen và dây leo P0293

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Tây phương cực lạc bên sườn núi P0292
Tượng Phật đồng màu đồng P0290

Tượng Phật đồng màu đồng P0290

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Phật tổ nhắm hờ mắt P0289

Phật tổ nhắm hờ mắt P0289

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Phât tổ và lá Bồ Đề P0288

Phât tổ và lá Bồ Đề P0288

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Phật tổ nền đen chân mây P0286

Phật tổ nền đen chân mây P0286

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Tượng Phật Tổ màu vàng nền xanh P0285
Phật cầm sen mỉm cười P0284

Phật cầm sen mỉm cười P0284

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Phật và chân mây P0287

Phật và chân mây P0287

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Phật và ánh trăng P0286

Phật và ánh trăng P0286

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Phật trên nền xanh P0285

Phật trên nền xanh P0285

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Phật tỏa tia sáng đa màu P0283

Phật tỏa tia sáng đa màu P0283

Giá chỉ từ 180,000đ/m2

Zalo : 0971.794.103
Hotline: 0971.794.103