Tranh dán tường cổ điển

Hướng về những giá trị xưa cũ nhưng đầy tính nhân văn hãy cùng chúng tôi 1 lần ngược về quá khứ để nhìn lại những tháng năm lịch sử đầy kỉ niệm ấy
Đầm sen vẽ trên cát P0353

Đầm sen vẽ trên cát P0353

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Tượng buddha rát vàng P0352

Tượng buddha rát vàng P0352

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Tượng Phật P0351

Tượng Phật P0351

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Phật tỏa sáng P0350

Phật tỏa sáng P0350

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Phật tổ và 4 loài hoa P0349

Phật tổ và 4 loài hoa P0349

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Tây Phương cực lạc và đầm sen P0348

Tây Phương cực lạc và đầm sen P0348

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Nghi lễ Hoàng Tộc P0346

Nghi lễ Hoàng Tộc P0346

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Phật tổ và 2 Phật Bà P0345

Phật tổ và 2 Phật Bà P0345

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Lời dạy của Khổng Tử P0343

Lời dạy của Khổng Tử P0343

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Phật ngồi dưới cây bồ đề P0342

Phật ngồi dưới cây bồ đề P0342

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Cầu Long Biên cổ xưa P0341

Cầu Long Biên cổ xưa P0341

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Vũ công Nhật Bản P0340

Vũ công Nhật Bản P0340

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Chúa Giê Su và đàn cừu P0339

Chúa Giê Su và đàn cừu P0339

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Tượng Phật Tổ màu đồng P0338

Tượng Phật Tổ màu đồng P0338

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Phật tam thế nền mây đen P0335

Phật tam thế nền mây đen P0335

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Niệm Tây Phương tiếp dẫn P0332

Niệm Tây Phương tiếp dẫn P0332

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Phật tam thế nền hoa lá P0330

Phật tam thế nền hoa lá P0330

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Tượng Phật Đồng nền xanh đen P0329

Tượng Phật Đồng nền xanh đen P0329

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Tây Phương tiếp dẫn P0327

Tây Phương tiếp dẫn P0327

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Tây Phương tiếp dẫn P0326

Tây Phương tiếp dẫn P0326

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Tây Phương tiếp dẫn p0325

Tây Phương tiếp dẫn p0325

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Tây Phương tiếp dẫn P0324

Tây Phương tiếp dẫn P0324

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Tây Phương Tiếp dẫn P0323

Tây Phương Tiếp dẫn P0323

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Bồ Tát và mây núi P0322

Bồ Tát và mây núi P0322

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Quan Thế Âm Bồ Tát và em bé P0321

Quan Thế Âm Bồ Tát và em bé P0321

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Phật trên bầu trời sao P0320

Phật trên bầu trời sao P0320

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Phật tổ mẫu tượng đồng P0319

Phật tổ mẫu tượng đồng P0319

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Phật ngự trên mây núi P0318

Phật ngự trên mây núi P0318

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật P0317
Tây Phương Tiếp dẫn đẹp P0316

Tây Phương Tiếp dẫn đẹp P0316

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Tây Phương Tiếp Dẫn P0315

Tây Phương Tiếp Dẫn P0315

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Quan Thế Âm Bồ Tát P0313

Quan Thế Âm Bồ Tát P0313

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Phật tổ nền đồng P0312

Phật tổ nền đồng P0312

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Phật tam thế trên nền xanh da trời P0309
Tam thế Phật P0308

Tam thế Phật P0308

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Tây Phương Cực Lạc Thánh chúng Aidaphat P0306
Tiếp dẫn Adida Phật P0305

Tiếp dẫn Adida Phật P0305

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Bồ Tát rót nước P0304

Bồ Tát rót nước P0304

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Bồ tát cầm sen trắng P0300

Bồ tát cầm sen trắng P0300

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

3 vị Phật tổ cúi đầu P0303

3 vị Phật tổ cúi đầu P0303

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Mây trời xanh và 3 vị Phật tổ P0301

Mây trời xanh và 3 vị Phật tổ P0301

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

3 vị bồ Tát và hoa sen đồng P0299

3 vị bồ Tát và hoa sen đồng P0299

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

3 vị Phật nghiêng mình P0298

3 vị Phật nghiêng mình P0298

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Sen mây và 3 vị Phật tổ P0297

Sen mây và 3 vị Phật tổ P0297

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

3 vị Bồ Tát tỏa ánh hào quang P0296

3 vị Bồ Tát tỏa ánh hào quang P0296

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Tượng đá Ađiaphat P0295

Tượng đá Ađiaphat P0295

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Phật ngự hoa sen dây leo nền vàng P0294
Phật ngự đài sen và dây leo P0293

Phật ngự đài sen và dây leo P0293

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Tây phương cực lạc bên sườn núi P0292
Tượng Phật đồng màu đồng P0290

Tượng Phật đồng màu đồng P0290

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Phật tổ nhắm hờ mắt P0289

Phật tổ nhắm hờ mắt P0289

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Phât tổ và lá Bồ Đề P0288

Phât tổ và lá Bồ Đề P0288

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Phật tổ nền đen chân mây P0286

Phật tổ nền đen chân mây P0286

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Tượng Phật Tổ màu vàng nền xanh P0285
Phật cầm sen mỉm cười P0284

Phật cầm sen mỉm cười P0284

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Phật và chân mây P0287

Phật và chân mây P0287

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Phật và ánh trăng P0286

Phật và ánh trăng P0286

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Phật trên nền xanh P0285

Phật trên nền xanh P0285

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Phật tỏa tia sáng đa màu P0283

Phật tỏa tia sáng đa màu P0283

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Phật tổ và 2 Bồ Tát P0281

Phật tổ và 2 Bồ Tát P0281

Giá chỉ từ 160,000đ/m2

Zalo : 0886 001 002
0886 001 002